Recent Changes

Wednesday, January 18

 1. msg Bra jobbat message posted Bra jobbat Tycker detta var fint!!!
  Bra jobbat
  Tycker detta var fint!!!
  2:17 am
 2. 2:13 am
 3. page Test edited dfgdfgdfgdfgdfg dfgdfgdgdgdfg
  dfgdfgdfgdfgdfg
  dfgdfgdgdgdfg

  (view changes)
  2:12 am

Wednesday, August 10

Friday, June 10

 1. page Hansan edited ... Hansan Det nordiska och tyska handelsförbundet ... med i hansahandlen. Den hansahandlen…
  ...
  Hansan
  Det nordiska och tyska handelsförbundet
  ...
  med i hansahandlen. Denhansahandlen.Den största och
  Handelsfartyg och krigsfartyg
  I de nordiska länderna fanns det ingen industri. Man gjorde inga saker själv utan man sålde bara råvarorna. Tyskarna eller (gaparna som man också kan kalla dem) köpte järn, koppar, trä, fisk, kött och smör fär väldigt låga priser. Varorna de hade köpt sålde de sen vidare till Västeuropa. Där köpte man ylletyger, siden, salt, kryddor, vin och smycken. De här varorna kunde de sen sälja till nordborna för höga priser. Hansans köpmän blev med tiden väldigt rika. Varorna fraktades med stora handelsfartyg som de kallade får koggar. De hade även kirgsfartyg fär att inte bli rånade av sjörövare. Om inte Hansans köpmän fick sälja eller köpa vad de ville kunde de hota med krig eller handelsbojkott. Om andra köpmän som inte var med i Hansan ville köpa av köpmännen kunde man köra bort dem.
  (view changes)
  10:17 am
 2. page Hansan edited ... {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Haupthandelsroute_Hanse.png/300px-Ha…
  ...
  {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Haupthandelsroute_Hanse.png/300px-Haupthandelsroute_Hanse.png} Hansan började på 1100-talet av tyskarna. Tyskarna behövde hjälp med handlen så olika städer hjälpte till med Hansan. På 1300-talet var det sjuttio städer som var med i hansahandlen. Den största och rikaste staden som var med i hansahandlen var Lybeck. I Lybeck fanns huvudkontoret som bestämde priserna på all varor de sålde. De andra städerna som var med i hansahandlen höll bara på med handel. De tillverkade ingenting själva. en av medlemarna i Sverige var Visby. Men på den tiden tillhörde Visby Hansan. Visby var också den rikaste staden i hela norden fram till 1300-talet. Under medeltiden var Vsiby mer en tysk stad. Det fanns anra städer i Sverige som också var mer tyskt som: Stockholm coh Kalmar. De städerna hade en mur som var en tysk model.
  Handelsfartyg och krigsfartyg
  ...
  de nordiska l�dernaländerna fanns det
  ...
  inga saker sj�lvsjälv utan man s�ldesålde bara r�varorna.råvarorna. Tyskarna eller
  ...
  som man ocks�också kan kalla dem) k�pte j�rn,köpte järn, koppar, tr�,trä, fisk, k�ttkött och sm�r f�r v�ldigt l�gasmör fär väldigt låga priser. Varorna de hade k�pt s�ldeköpt sålde de sen vidare till V�steuropa. D�r k�pteVästeuropa. Där köpte man ylletyger,
  ...
  smycken. De h�rhär varorna kunde de sen s�ljasälja till nordborna f�r h�gaför höga priser. Hansans k�pm�nköpmän blev med tiden v�ldigtväldigt rika. Varorna
  ...
  de kallade f�rfår koggar. De hade �venäven kirgsfartyg f�rfär att inte bli r�naderånade av sj�r�vare.sjörövare. Om inte Hansans k�pm�nköpmän fick s�ljasälja eller k�paköpa vad de
  ...
  Om andra k�pm�nköpmän som inte
  ...
  Hansan ville k�paköpa av k�pm�nnenköpmännen kunde man k�rabortköra bort dem.
  (view changes)
  1:33 am

Thursday, June 9

 1. page Hansan edited Hansan ... och tyska handelsf�rbundet handelsförbundet {http://upload.wikimedia.org/wikipe…

  Hansan
  ...
  och tyska handelsf�rbundethandelsförbundet
  {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Haupthandelsroute_Hanse.png/300px-Haupthandelsroute_Hanse.png} Hansan b�rjade p�började på 1100-talet av tyskarna. Tyskarna beh�vde hj�lpbehövde hjälp med handlen s� olika st�der hj�lptestäder hjälpte till med Hansan. P� 1300-talet var det sjuttio st�derstäder som var
  ...
  hansahandlen. Den st�rstastörsta och rikaste
  ...
  huvudkontoret som best�mdebestämde priserna p� all varor de s�lde.sålde. De andra st�dernastäderna som var
  ...
  i hansahandlen h�llhöll bara p� med handel.
  ...
  tillverkade ingenting sj�lva.själva. en av
  ...
  Visby. Men p� den tiden tillh�rdetillhörde Visby Hansan. Visby var ocks�också den rikaste
  ...
  Vsiby mer �nen tysk stad.
  ...
  fanns anra st�derstäder i Sverige som ocks�också var mer
  ...
  Kalmar. De st�dernastäderna hade en
  Handelsfartyg och krigsfartyg
  I de nordiska l�derna fanns det ingen industri. Man gjorde inga saker sj�lv utan man s�lde bara r�varorna. Tyskarna eller (gaparna som man ocks� kan kalla dem) k�pte j�rn, koppar, tr�, fisk, k�tt och sm�r f�r v�ldigt l�ga priser. Varorna de hade k�pt s�lde de sen vidare till V�steuropa. D�r k�pte man ylletyger, siden, salt, kryddor, vin och smycken. De h�r varorna kunde de sen s�lja till nordborna f�r h�ga priser. Hansans k�pm�n blev med tiden v�ldigt rika. Varorna fraktades med stora handelsfartyg som de kallade f�r koggar. De hade �ven kirgsfartyg f�r att inte bli r�nade av sj�r�vare. Om inte Hansans k�pm�n fick s�lja eller k�pa vad de ville kunde de hota med krig eller handelsbojkott. Om andra k�pm�n som inte var med i Hansan ville k�pa av k�pm�nnen kunde man k�rabort dem.
  (view changes)
  11:58 pm

More