vasa_side.png
Syfte

  1. Arbeta i grupper med olika konstellationer.
  2. Söka och värdera kunskaper/källor.
  3. Själva producera kunskapen. Inte bara konsumera.
  4. Användning av modern teknik för presentation och utförande.Monte_logo.jpg