Karl lX. (1550-1611)


Karl lX föddes den 4 oktober år 1550 på Stockholms slott. han begracdes på strängnär dumkyrka. han var den femte och yngste sonen till kungen Gustav Vasa. Karl lX blev svensk kung år 1604. Karl lX har gift sig två gånger först med Maria av pfalz, sedan med Kristina av Holstein-gottorp, med vilken han fick sonen. Gustav ll Adolf. Karl lX hade 10 andra syskon och det var: halvbroder Erik XIV 1533-1577 och sen halvsyskonen Johan lll 1537-1592, Katarina 1539-1610, Cecilia 1540-1627, Magnus 1542-1595, Gustav (Karl) 1544-1544, Sten 1549-1549, Anna Maria
Karl lX
Karl lX

1545-1610, Sofia 1547-1611 och Elisabet 1549-1597. När Karl var liten var han en lite sladdisen, ha fick inte ens växa upp med sin mor som hade dött när Karl lX var endast 1 år gammal. Hans far hade gift sig med den 37 år yngre Katarina Stenbock 1535-1621. Karls pappa dog år 1560. Karl gifte sig år 1579 med grevinnan Maria av pfalz. Det fick 6 barn. Maria dog väldigt ung. Hon blev bara 28 år gammal. Tre år senare efter Marias död så gifte Karl om sig med prinsessan Kristina av Holstein gottorp. Det fick 8 barn, men den ena dog vid födelsen.

Upproret mot Erik

Den 4 juli 1568 gifte sig karl XIV med Karin Månsdotter och dagen efter kröntes hon till drottning. Deras genomsamma son Gustav, sm fötts samma år blev officiell tronavinge. Hertig Karl och hans bror Johan lll närvarade inte vid vigseln och kröningen. Istället begav de sig fem dagar senare från Eskilstuna kungsgård, som tillhörde Karl, tillsammans med några medlemmar ur adlen och trehundra av Karls ryttare mot Östergötland. Där intog det Vadstena slott. I slutet av September släpptes en styrka ur hertigarnas armé in i staden där kungen till slut gav sig till hertig Karl. Erik avsade sig kronan och sattes i fängelse, där han småningom dog/avled. Kronan gick till brodern Johan lll.

Karl lX med Maria av pfalz.

1. Margareta Elisabet. Hon föddes den 24 september år 1580 och hon dog den 26 augusti år 1585.
2. Elisabet sabina. Hon föddes 12 Mars år 1582. Hon dog den 6 Juli år 1585.
3. Ludvig. Han föddes den 17 Mars 1583. Han dog samma år som
4. Katarina föddes. Hon föddes den 10 November 1584. Hon dog 13 December år 1638.
5. Gustav. Han föddes den 12 Juni. Han dog den 4 December samma år som
6. Maria föddes. Maria föddes den 18 December år 1588. Hon dog den 24 April år 1589.

Karl med Kristina av Holstein-Gottorp.
1. Gustav ll Adolf. Han föddes den 9 December år 1594. Han dog den 6 November år 1632. Han blev kung av Sverige år 1611- 632.
2. Maria Elisabet. Hon föddes den 10 Mars år 1596. Hon dog den 7 augusti år 1618. Hon var gift med Johan lll, hertig av Östergötland.
3. Kristina. Hon föddes den 26 November år 1598. Hon dog den 25 Maj år 1599.
4. Karl Filip. Han föddes den 22 April 1601. Han dog den 25 Januari år 1622.

Karl med frillan Karin Nilsdotter.

1. Carl Carlsson Gyllenhielm. Han föddes den 4 Mars år 1574. Han dog den 17 Mars år 1650.