Jungfrufärd

Jungfrufärd


När ett skepp ger sig ut på sin första Jungfrufärd menas det med att det är första gången skeppet åker ut till havs.