Johan lll (1537-1592)


Johan III föddes på stegeborgs slott år 1537. Han blev kung år 1568. Sigismund är son till Johan III. Han var det till år 1592. År 1560 avlider Gustav Vasa och Erik XlV blir kung. År 1562 gifter sig Johan med Katarina Jagellonica som var syster till den polske kungen Sigismund ll August. Johan döms till döden av en riksdag men han håller sig undan på Åbo slott. 1583 dör Katarina Jagellonica. Två år senare gifter Johan sig med Gunilla Bielke. År 1587 väljs Johans son Sigismund till kung i polen.1592 dör Johan lll och hans som Sigismund väljs till kung även i Sverige.
Johan III
Johan III
Den 4 oktober år 1562 gifte Johan sig med Katarina Jagellonica.

Johan som kung

Johan III var gift med Katerina Jagellonica som var katolik, därför ville han gärna hitta ett sätt att göra den lutherska kyrkan mer som den katolska. Hans egna son Sigismund som uppfostrats som katolik av sin mamma. Men Johan kunde inte bestämma hur som helst att Sverige skulle bli katolskt igen. Det skulle inte prästerna gå med på. Istället försöker han ändra på att gudstjänsterna skulle bli mer likt dem som har hållits i den romerska kyrkan. Han ger ut sina nya gudstjänstregler i en bok med röda pärmar. Den kallas för Röda boken och retar många. Särskilt Johans lille bror Hertig Karl.

Brytning med bror Erik

När hans bror Erik XIV blivit kung och höll i stånd med det kungliga rättigheterna uppstod snart en ovänskap mellan bröderna. Året 1568 så tog Johan sin bror Karl IX till hjälp och avsatte Erik som kung. När Erik blev avsatt och inspärrad i fängelse så blev Johan kung igen. Detta hände 29 september året 1568.


Åter fri.

Under Eriks sinnessjukdom på östen 1567 utverklades Johans frigivning i oktober år 1567, varefter underhandlingar upptogs om hertigens återinsättande i sina rättigheter. Eriks handlingssätt under första hälften av 1568 var emellertid i hög grad ägnat att hos Johan väcka fruktan för att den nyvunna friheten åter skulle berövas honom. Han ingick därför med sin bror Karl och en del av adeln avtal om gemensam resning mot Eriks avskydda regemente. Denna resning började i juli och utbredde sig med sådan hast att hertigarnas här redan vid mitten av september stod utanför Stockholm, vars portar öppnades för dem den 29 september 1568. Erik XlV togs till fånga, och omedelbart därefter lät Johan hylla sig som kung av huvudstadens myndigheter samt av dem bland adeln och krigsfolket som var samlade där.