Hansan

Det nordiska och tyska handelsförbundet

external image 300px-Haupthandelsroute_Hanse.pngHansan började på 1100-talet av tyskarna. Tyskarna behövde hjälp med handlen så olika städer hjälpte till med Hansan. På 1300-talet var det sjuttio städer som var med i hansahandlen.Den största och rikaste staden som var med i hansahandlen var Lybeck. I Lybeck fanns huvudkontoret som bestämde priserna på all varor de sålde. De andra städerna som var med i hansahandlen höll bara på med handel. De tillverkade ingenting själva. en av medlemarna i Sverige var Visby. Men på den tiden tillhörde Visby Hansan. Visby var också den rikaste staden i hela norden fram till 1300-talet. Under medeltiden var Vsiby mer en tysk stad. Det fanns anra städer i Sverige som också var mer tyskt som: Stockholm coh Kalmar. De städerna hade en mur som var en tysk model.

Handelsfartyg och krigsfartyg

I de nordiska länderna fanns det ingen industri. Man gjorde inga saker själv utan man sålde bara råvarorna. Tyskarna eller (gaparna som man också kan kalla dem) köpte järn, koppar, trä, fisk, kött och smör fär väldigt låga priser. Varorna de hade köpt sålde de sen vidare till Västeuropa. Där köpte man ylletyger, siden, salt, kryddor, vin och smycken. De här varorna kunde de sen sälja till nordborna för höga priser. Hansans köpmän blev med tiden väldigt rika. Varorna fraktades med stora handelsfartyg som de kallade får koggar. De hade även kirgsfartyg fär att inte bli rånade av sjörövare. Om inte Hansans köpmän fick sälja eller köpa vad de ville kunde de hota med krig eller handelsbojkott. Om andra köpmän som inte var med i Hansan ville köpa av köpmännen kunde man köra bort dem.