HäxprocesserHäxprocesser i Europa


Under medeltiden så hade kyrkan börjat tro att det fanns så kallade häxor som skulle ha kontakt med djävulen. Det var efter att påven vid namn Greorgius IXexternal image Gregory_IX_bas-relief_in_the_U.S._House_of_Representatives_chamber.jpg
hade sagt att gud ville att man skulle hitta de häxor som fanns och utrota dem. Detta tyckte många var väldigt märkligt eftersom att det här var tvärtemot det som kyrkan hade sagt cirka 500 år tidigare. Det var nämligen så att innan detta uttalande så hade kyrkan och påven sagt att det inte fanns häxor och liknande. Det sägs att den första utfrågningen (Häxprocessen) ägde rum någon gång på 1230-talet. Det finns dock inget bevis på att någon blev avrättad. Däremot så finns det säkra bevis på att den första kända häxbränningen ägde rum år 1275 i Toulouse Frankrike. Man ska dock inte blanda ihop häxbränning och häxprocesser eftersom att det finns ett par olikheter. I en häxbränning så blir du direkt avrättad. Medan under en häxprocess så blir du först utfrågad. I slutet av 1200-talet så blev häxprocesser en väldigt bra ursäkt till att leta upp och döda Kättareeftersom att det ända du behövde göra var att anklaga dem för häxeri. Tyvärr så var det inte bara kättarna som blev oskyldigt anklagade för Häxeri under de tidiga häxprocesserna. Det var även de sista tempelherrarna som blev anklagade eftersom att kyrkan helt enkelt inte tyckte om dem och på det sättet så kunde kyrkan även konfiskera deras väldigt värdefulla egendomar. däremot så var det väldigt ovanligt att men blev anklagade för häxeri. En kvinna som senare blev riktigt känd efter att hon bränts på bål var helgonet Jeanne d'Arc som vid en ålder på bara nitton år blev bränd år 1431.

Häxprocess i Sverige

Under medeltiden så var trolldom inget som var olagligt men det var däremot förbjudet att döda någon med hjälp av trolldom. Så man fick helt enkelt inte avrätta någon som inte dödat någon. Denna lag gällde fram till år 1608. Det finns inga säkra bevis på att någon i Sverige blev avrättad för trolldom under medeltiden. Det finns dock ett fall med en man som hete Eric Clauesson som sägs ha kontaktat djävulen som sagt till honom att han skulle stjäla från sin husbonde. Någon kom på honom med det han gjorde och han blev sedan avrättad för stöld. Detta fallet kan ses som en häxprocess men det kan också
external image 434px-Wickiana3.jpg
ses som en kätteriprocess. Den riktigt stora hysterin skede mellan 1668-1680 då det avrättades riktigt riktigt många här i Sverige. Det var under Karl XI tid som kung som det här hände och start skottet till vad man idag kallar det stora oväsendet var när en kyrkoherde vid namn Lars Elvius förhörde Gertrud Svensdotter som då redan var misstänkt för häxeri men hon skyllde ifrån sig i sitt förhör på en kvinna vid namn Märet Jonsdotter Som sedan blev avrättad. år 1668 så hölls det en väldigt stor rättegång i dalarna där ungefär 17 personer dömdes till döden. Även de som vittnade blev straffade. För det var så att man oftast kallade in barn som vittnen och som du kanske förstår så var de inte de pålitligaste vittnena. De barnen kunde i princip ljuga förhörs ledaren rakt upp i ansiktet och ändå bli trodd. Den gånge
n så blev då cirka 150 barn straffade med antingen ris eller ett gatlopp. I Sverige så spreds sig ryktena om häxor från by till by och inte som i Norge där de
stannade i byarna. Detta gjorde att sägnen om häxor spred sig väldigt snabbt. Hysterin gick faktiskt så långt så att den svenska kungen till och med inrättade en så kall
ad trolldomskommission. Det sägs att de flesta häxprocesser avbröts år 1676 efter att flera personer hade erkänt att de hade avlagt falska vittnesmål.

Straff och metoder

Det var väldigt många som blev avrättade på grund av häxprocesserna och indelningen mellan åren var ungefär så här. Mellan 1492-1596 så avrättades ungefär 15 personer för häxeri. 1596-1668 så avrättades cirka 100 personer och 1668-1676 under de berömda häxprocesserna så avrättades ungefär 300 människor. Under de sista häxprocesserna i Sverige mellan 1676-1779 då döds straffet för satanspak avskaffades så avrättades ungefär 3 personer.
I Sverige så försökte man oftast att få den som var mistänkt för häxeri att erkänna vad de sägs ha gjort eftersom att då skulle de kanske bli förlåtna av gud. Trots detta så var det några som faktiskt inte tillåt sig att bli tvingad att erkänna. Det var nämligen så att i Sverige så fick man inte bränna någon levande på bål om de hade erkänt. Så om den som var anklagad erkände så blev den först halshuggen innan man brände upp kroppen.