Gustav IV Adolf (1778-1837)


Snabbfakta

Gustav IV Adolf som fjortonåring
Gustav IV Adolf som fjortonåring
Gustav IV Adolf föddes 1 november 1778 på Stockholms slott och han dog 7 februari 1837 i St Gallen i Schweiz. Han var 58 år gammal när han dog. Han var kung av Sverige mellan 1792 och 1809. Han var son till Gustav III och Sofia Magdalena av Danmark. Han gifte sig år 1797 med Fredrika Dorothea Wilhelmina av Baden och de fick tre barn.När Gustav var tretton år gammal så mördades hans far.

Gustavs regeringstid

Gustav tog över regeringen med sin farbror Hertig Karl fast som var hans förmyndare.Gustav ville inte ta över regeringen men han var tvungen.
Som kung antog han valspråket Gud och folket. Som myndig kung gifte sig Gustav IV Adolf år 1797 med Fredrika Dorothea Wilhelmina av Baden. Äktenskapet var mycket lyckligt.
Från november 1806 till maj 1807 styrdes Sverige från Malmö. Kung Gustav IV Adolf bodde med sin drottning Fredrika och tre kungabarn i Residenset vid Stortorget. Med kungafamiljen följde hovstaten och delar av den diplomatiska kåren varför också angränsande byggnader togs i anspråk. I stort sett hela norra sidan av torget disponerades av de förnäma gästerna, och under ett halvår var så ledes Malmö, om inte officiellt så åtminstone enligt gamla böcker.

Nedgång och fall

Gustav IV Adolfs politik och envishet vid tiden för Napoleons marsch genom Europa ledde till att förtroendet för honom som regent minskade vilket berörde honom mindre eftersom han var övertygad om giltigheten av kungadömet av Guds nåde.
Gustav IV Adolfs personliga avsky mot franska revolutionen och Napoleon och hans orealistiska syn på Sveriges militära styrka, gjorde att Sverige förklarade Frankrike krig, det s.k. Svensk-franska kriget 1805-1810.
Kriget slutade dåligt för Sveriges del; Vid Freden i Paris tvingades man ändå gå med i kontinentalsystemet. Även det så kallade Finska kriget 1808-09 slutade illa. Vid Freden i Fredrikshamn som undertecknades den 17 september 1809, tvingades Sverige avträda Finland till Ryssland. När de nämnda fredsavtalen undertecknades var emellertid kungen redan avsatt.
Missnöjet med kungen hade växt under flera år och nu gick hans motståndare till attack. När kungen i mars 1809 beslutat sig för att ta befäl över södra armén, under pågående större krig med Ryssland i Finland, gick generalen Carl Johan Adlercreutz den 13 mars, med sex andra personer, upp på slottet och förklarade att


Hela nationen vore försatt i häpnad över rikets olyckliga ställning och konungens tillämnade avresa och att man vore fastbesluten att avböja den.