Fredrik I (1676-1751)


Fredrik_I.jpg
Fredrik I (1676-1751)

Fredrik I levde mellan 1676-1751. Han blev kung i Sverige 1720.
Han hamnade skuggan av makten. Han lärde sig aldrig prata svenska. Han hade svårt att bli förstådd och de flesta bara ryckte på axlarna och brydde sig inte om honom. Fredrik I fick en militärutbilbildning och gifte sig med 1715 med Karl XII:s syster Ulrika Eleonora.
Han deltog i fälttågen mot Norge 1716 och 1718. Efter Karl XII:s död gjorde Fredrik I senare Ulrika Eleonora till drottning.
Hans ställning blev svagare när år 1720 Sverige fick en ny regeringsform. Nu skulle riksdagen bestämma om krig och lagar. Riksdagn bestämde också nu vem som skulle sitta i rådet. Kungen hade nästan inga uppgifter alls. Anledningen att man ens hade kvar kungen nu var för symbol att för enat och starkt rike. Ett rike utan kung då var ett tecken på att riket var svagt och sådana signaler ville inte Sverige skicka ut över världen.Till priset av stark begränsning av kungamakten så valdes Fredrik I till kung i Sverige 1720. Men Fredrik I brydde sig knappt om sin svaga maktställning. Fredrik I dog den 25 mars 1751 och han begravdes på Riddarholmskyrkan i Stockholm. Han blev saknad av få.
Fredrik I var konstant otrogen och det kändaste förhållandet var med Hedvig Taube.
Eftersom Fredrik I inte fick några barn så utsågs Adolf Fredrik till hans efterträdare av riksdagen.

Fredrik I som kung

Fredrik I var en glad, välvillig och frikostig herre med ett ståtligt yttre. Han hade ett gott omdöme, god utbildning och rik på erfarenhet. Hans fördomsfrihet, öppenhet och tillgänglighet förvärvade honom lätt vänner och anhängare. Dessutom kunde han utveckla energi när det behövdes. Det hade han visat under flera tillfällen under hans krigarbana.

Släkte

Fredrik I var son till lantgreven Karl av Hessen-Kassel och Maria Amalia av Kurland. Han gifte sig den 31 maj 1700 med Lovisa Dorotea av Preussen. Den 24 mars 1715 gifte han om sig med prinssesan Ulrika Eleonora, som var dotter till Karl XI och Ulrika Eloenora av danmark samt syster till Karl XII. Båda äktenskapen var barnlösa.