Carl von Linné (1707-1778)


Snabbfakta
Carl von Linné på hundralappen
Carl von Linné på hundralappen

Carl von Linné hette Carl Linnæus innan han blev adlad år 1757. Carl var en svensk botaniker, läkare, geolog, pedagog och zoolog.
Han föddes den 13 maj 1707 och dog den 10 januari 1778. Han gav namn till blommorna på latin.

Namn

Carl levde på en tid där det var ovanligt att ha ett efternamn. Hans pappa hette Nils Ingemarsson. Efternamnet var inget efternamn utan en patronym, ett namn som är baserat på pappans förnamn. När Carls pappa började på universitetet skapade han ett efternamn som var inspirerat av den stora linden
som växte på hans hemgård. därför var Carls svenska namn Carl Nilsson Linnæus. Efter att han hade blivit adlad år 1757 tog han namnet Carl von Linné.

Forskning

Carl von Linné utformade sexualsystemet, det vill säga indelning av växter efter deras befruktningsdelar (ståndare och pistiller), ett lätt men något konstlat sätt att indela växter på.
Linné använde Binärnomenklatur, ett system för att klassificera växter snarlikt det som den schweiziske botanisten Caspar Bauhin 1560–1624 använde i sitt verk Theatri Botanici (1596) som omfattande tusentals växter. Binärnomenklaturen baseras på att allt liv (inklusive sjukdomar) har två namn på latin, ett släktnamn och ett artnamn, vilket också kallas taxa.
Auktorsnamne. L. kan användas för Carl von Linné i samband med ett vetenskapligt namn inom botaniken. I samband med vetenskapliga namn inom zoologin kan Linné eller Linnaeus användas. Linné är för närvarande den enda botaniker vars namn refereras till med en enda bokstav.
Linné gjorde även försök till att dela in bergarter, mineral och fossil i det han kallade för stenriket efter liknande principer som sexualsystemet. Vid den här tiden fanns det en uppsjö av olika indelningar för mineral och bergarter men Linné var inte nöjd med någon av dem, så han började att fundera ut ett eget system. Detta skulle dock aldrig få någon stor genomslagskraft. Geologin som forskningsområde utvecklades snabbt vid den här tiden och det blev istället Axel Fredrik Cronstedts system som så småningom blev det gällande.
Vissa av Linnés försök till indelningar ter sig med dagens vetenskapliga perspektiv lite märkliga, till exempel så ingrupperade han både njurstenar och gallstenar i stenriket. Med hans forskning tog vetenskapen en väg som avvek från vad som hade lärts ut av religiösa myndigheter. Den lutherska ärkebiskopen anklagade honom för "gudlöshet".