Carl Michael Bellman (1740-1794)


hicdlskn,m.jpg
Carl Michael Bellman

Den 4 februari år 1740 i Stockholm föddes Carl Michael Bellman. Han var en poet och är mest känd för diktcyklarna Fredmans epitslar och Fredmans sånger. Av 15 barn var Bellman äldst. 7 av barnen dog som små men Bellman var en av de som överlevde. Bellman har även kallats för Nordens Anakreon. Bellman är en av Sveriges mest kända poeter. Johan Arendh och Catharina Hermonia var föräldrar till Bellman (de båda dog år 1765). Pappan Johan jobbade som ämbetsman och mamman var kyrkohederns dotter. År 1759 fick Bellman jobb hos riksbanken som extra ordinarie. Året därpå anställdes han på ständernas Manusfaktor. Bellmans föräldrar dog ju tidigt och Bellman får då en chef, chefen är en närastående vän till familjen. Chefen heter Anders Lissard och hjälper Bellman till att bli stor. Tidigt 60-tal började han skriva parodiska dryckevisor och under senare delen av 60-talet växer de parodierna som Bellman skrivit och blev väldigt kända. Han "smälter samman" dryckevisan med bibelparodin. Hans parodier blev som sagt mycket populära och spreds över hela landet. Bellman skrev ofta visor om sprit, sex och döden. År 1763 gick riksbanken i konkurs och Bellman var tvungen att avskedas. År 1768 gick Lunds domkapitel ut med ett formulär till stiftets präster, och meningen med det var att försöka samla in alla tryck och avskrifter av den mest kända (Gubben Noach) vilket förstås var omöjligt. Gubben Noach och ytterligare 8 stycken bibelparodier ingår i "Fredmans Sånger". År 1777 gifter sig Bellman med Lovisa Grönhult. Lovisa var 15 år yngre och dotter till en tulltjänsteman. År 1794 går det dåligt för Bellman och mindre än ett år senare dör han. Bellman blev 54 år gammal och efterlämnade sin familj i fattighet.

Idag

År 1871 döptes en gata till Bellmansgatan efter just Carl Michael Bellman. Gatan ligger i Södermalm i Stockholm.