Axel Oxenstierna


Axel_Oxenstierner.jpg
Axel Oxenstierna 16 juni 1583-28 augusti 1654

Axel Oxenstierna


Axel Oxenstierna levde mellan år 1583-1654. Han var en statsman och en greve. Axel kom med i riksrådet år 1609 och han blev riksrådets ledare år 1611. År 1612 kom han med i rikskanslern. Axel Oxenstierna var Sveriges främsta politiker i 40 år.
Först stod Oxenstierna vid Gustav II Adolfs sida, men senare blev han själv ledare för Kristinas förmyndarregering mellan år 1632 till år 1644. Han gifte sig med Anna Bååt på TidöTorstensons krig


Oxenstierna övertala rådetatt år1643 förklara krig mot ett militärt svagt Danmark det kallades för torstensonskrig. det blev fred vid Brömsebro och han fick danskarna att lämna Jämtland Härjedalen Gotland Ösel Halland på 30 år.
I Westfaliska freden 1648 fick Sverige Pommern, Usedom, Wollin, Wismar och Bremen-Verden. Det trettoåriga kriget avslutades därmed.
Oxenstiernas sista år påverkades av Kristinas avundsjuka mot honom.
Han var från början motståndare till Kristinas abdikation, men efter att den nye kungen Karl X Gustav visat stor aktning gentemot honom ändrade han sig. Axel Oxenstierna dog i stockholm den 28 augusti 1654